Fluchtplan – ทางออกที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสำหรับแผนความปลอดภัยของอาคาร

Fluchtplan – ทางออกที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสำหรับแผนความปลอดภัยของอาคาร

ความปลอดภัยของทรัพยากรบุคคลและวัสดุมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดทำแผนอาคาร ซึ่งประเด็นต่างๆ เช่น แผนการหลบหนีรับจดทะเบียนบริษัท การช่วยเหลือ และการอพยพ จะถูกวาดขึ้นด้วยความจริงจังสูงสุด
ในขณะที่หลักการออกแบบของแผนผังอาคารนั้นค่อนข้างซับซ้อน การโพสต์แขก เนื่องจากมีรายการจำนวนมากจะต้องรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนความปลอดภัยภายในยังได้รับการพิจารณาเพื่อปกป้องชีวิต เอกสาร และวัสดุอันมีค่า ในอาคารสมัยใหม่เกือบทั้งหมด ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม เราสามารถเห็นข้อกำหนดของมาตรการความปลอดภัยนี้ตามแผนโครงสร้างที่ดี เพื่อช่วยผู้โดยสารในการได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีฉุกเฉินใดๆ

fluchtplan เช่น แผนหนีภัยได้รับการยอมรับว่าเป็นโหมดการวางแผนที่ทันสมัยที่สุด จนถึงตอนนี้ความปลอดภัยภายในเป็นสิ่งที่น่ากังวล และตามด้วยนักวางแผน วิศวกร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมการวาดหรือการตรวจสอบวัตถุประสงค์
ข้อมูลที่ต้องสังเกต
ในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ หลักการออกแบบมีบทบาทสำคัญในการร่างแบบแปลนอาคาร รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและการจัดวางภายใน และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ หากปราศจากการจัดการเรื่องแผนความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สัมผัสที่สามารถคงไว้ซึ่งมาตรฐานสากล

Fluchtplan ได้รับการพิจารณาในระดับสากลว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้วางแผนในการจัดทำแผนความปลอดภัยภายในอาคารตามลำดับ ซึ่งไม่เพียงแสดงเส้นทางหลบหนีหรือกู้ภัยเท่านั้น แต่ยังระบุตำแหน่งหรือตำแหน่งของอุปกรณ์ความปลอดภัยและการติดตั้ง เช่น ถังดับเพลิง, สัญญาณเตือนไฟไหม้, โทรศัพท์ดับเพลิง, โทรศัพท์ฉุกเฉิน, กล่องปฐมพยาบาล ฯลฯ ในสถานที่เฉพาะ มีการระบุคำอธิบายเฉพาะไว้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้อาศัยในการทราบทิศทางของเส้นทางหลบหนี ตลอดจนตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ยาก

ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานศึกษา หรือคอมเพล็กซ์เชิงพาณิชย์ใดๆ แผนหนีภัยและกู้ภัยเหล่านี้ช่วยให้หน่วยงานของอาคารสามารถจัดเตรียมทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการอพยพ ในกรณีของภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ในปัจจุบัน แผนความปลอดภัยรวมถึงเส้นทางหลบหนีและกู้ภัยกำลังถูกพิจารณาว่าเป็นประเด็นบังคับ และไม่เพียงยากเท่านั้น แต่ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการอนุมัติแผนอาคารเฉพาะใด ๆ หากไม่มีแผนความปลอดภัยที่เหมาะสมจากพลเมืองหรือที่เหมาะสม อำนาจ.

มาตรฐานสากล

เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีว่ามีพารามิเตอร์สากลบางอย่าง ตามองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO มีให้ใช้งาน และขณะนี้มีการปฏิบัติตามเกือบทุกที่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมไปจนถึงการศึกษา และจากหน่วยงานธุรกิจการค้าไปจนถึงภาคส่วนสุขภาพสมัยใหม่ สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในแผนผังอาคาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ISO 23601 มีไว้สำหรับแผนความปลอดภัยของอาคารใดๆ ซึ่งปฏิบัติตามทุกที่ทั่วโลก

Flucht und rettungsplan เป็นการแสดงขั้นพื้นฐานและเป็นแบบอย่างของมาตรฐานสากลในแผนการหลบหนีและการวางแผนเส้นทางกู้ภัยสำหรับอาคารหรือโครงสร้างใดๆ ในมาตรฐานนี้ ปัญหาทุกนาทีจะถูกพิจารณาและรวมเข้าด้วยกัน และยังมีตำนานที่กล่าวถึงในภาษาท้องถิ่นและภาษาอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารได้รับทิศทางที่ถูกต้องของเส้นทางหลบหนีหรือในการรับถังดับเพลิงหรือกล่องปฐมพยาบาล ในยามฉุกเฉินหรือเหตุร้ายใดๆ

ที่มา: ArticlesFactory.com