ทนายความล้มละลายในเมซาช่วยให้คุณได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย

พวกเขารับความช่วยเหลือจากทนายความล้มละลายในเมืองเมซาเพื่อรับความคุ้มครอง คุณรู้ว่าเจ้าหนี้ยังคงขอให้คุณชำระเงินที่คุณไม่สามารถชำระเงินได้ในปัจจุบัน ดังนั้นการยื่นล้มละลายจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการคุกคามของเจ้าหนี้เหล่านี้

ในขณะที่คุณกำลังจะฟ้องคดีคุณต้องพูดคุยกับทนายความ ทนายความล้มละลายในเทมพีรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลาย ตอนนี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายในภูมิภาคนี้

คดีล้มละลายและสินเชื่อนักศึกษา

เมื่อคุณได้ยื่นคดีล้มละลายภายใต้บทที่ 13 คุณจัดโครงสร้างหนี้ใหม่สำหรับเงินกู้นักเรียน คุณต้องจ่ายในราคาที่ไม่แพงเกินสามถึงห้าปี ในกรณีส่วนใหญ่การยื่นล้มละลายจะดีที่สุดสำหรับการป้องกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเงินกู้นักเรียนคุณอาจไม่ได้รับการชำระเต็มจำนวน การชำระเงิน รับทำบัญชี เป็นเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับคุณ

ในฐานะลูกหนี้คุณต้องพิสูจน์ว่าการชำระคืนนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ยากต่อคุณและครอบครัว ดังนั้นคุณต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อศาล นอกจากนี้คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความล้มละลายในเทมพีเพื่อทราบว่าจะปล่อยเงินกู้นี้หรือไม่

การล้มละลายและการคุ้มครองทรัพย์สินของคุณ

ด้วยส่วนของบ้านและการชำระเงินในปัจจุบันทรัพย์สินของคุณจะได้รับความคุ้มครองในคดีล้มละลาย สำหรับการล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับบทที่ 7 มีโอกาสที่จะรักษาส่วนของบ้านได้ $ 150,000 เมื่อการยื่นขอล้มละลายของคุณอ้างอิงจากบทที่ 13 และคุณมีการจ่ายเงินตามกำหนดมันยังคงคุ้มครองบ้านอยู่ อย่างไรก็ตามคุณต้องชำระเงินและแสดงสถานะการล้มละลายของคุณ ศาลยุติธรรมจะอนุญาตให้คุณจัดการกับทรัพย์สินที่สำคัญเนื่องจากคุณได้แก้ไขหนี้บางส่วนแล้ว นอกเหนือจากบ้านคุณอาจมีทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ คุณสามารถรักษามันไว้ภายใต้กฎการยกเว้นแบบเสรีของ Tempe

เราได้แบ่งปันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการล้มละลายในรัฐของคุณ

ในขณะที่ บริษัท เรียกเก็บเงินหรือเจ้าหนี้เรียกให้คุณชำระเงินคุณไม่มีโอกาสที่จะปรับรูปแบบการชำระหนี้ที่เลือกโดยพวกเขา อย่างไรก็ตามความจริงที่ดีที่สุดคือบทที่ 13 คืนอำนาจของคุณ คุณสามารถสร้างรูปแบบการชำระคืน เมื่อผู้ดูแลการล้มละลายได้อนุมัติคุณอาจพัฒนารูปแบบการชำระเงินตามรายได้ของคุณ

  • เมื่อคุณคิดถึงความเสี่ยงต่อการยึดสังหาริมทรัพย์ที่บ้านของคุณคุณสามารถจ้างทนายความล้มละลายใน Mesa เพื่อยื่นเรื่องได้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถยึดบ้านของคุณได้ ด้วยการล้มละลายบทที่ 13 คุณจะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติแบบพิเศษ มันสามารถหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับบ้านยึดสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นก่อนที่ผู้ให้กู้จะยึดบ้านของคุณคุณสามารถสร้างรูปแบบการชำระคืนของคุณ
  • เมื่อจำนวนเงินที่ครบกำหนดมีมากเกินความสามารถในการจ่ายของคุณคุณจะมีสิทธิ์ยื่นขอล้มละลายได้เสมอ คุณสามารถเป็นอิสระจากภาระหนี้
  • คุณได้ยื่นล้มละลายบทที่ 7 แล้ว ตอนนี้หากต้องการยื่นอีกครั้งคุณต้องรออย่างน้อย 8 ปี อย่างไรก็ตามในกรณีของบทที่ 13 เนื้อหาเว็บฟรีมันคือ 6 ปี

นี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้ว่าเป็นผู้ล้มละลาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของคุณจะช่วยให้คุณจัดการกับคดีได้อย่างมั่นใจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *